Farbanje na visini
Farbanje na visini

Završni građevinski radovi

- Termoizolacija

- Hidorizolacija

- Molerski radovi

- Antikorozivna zaštita

Pranje i čišćenje

- Čišćenje i antikorozivna zastita silosa

- Pranje fasadnih i stakelnih površina

- Vlažno peskaranje i skidanje grafita

- Pranje i farbanje krovova

Limarsko-bravarski radovi

- Čelične konstrukcije

- Oluci, gromobrani, antene

- Krovne konstrukcije

- Bilbordi

Održavanje saobraćajnica

- Postavljanje zaštitnih mreža

- Čišćenje nestabilnih kosina

- Miniranje nestabilnih stena i kosina

DG Construction Company

Postavljanje SIKA hidroizolacije na krov stambeno-poslovnog objekta P+6+Pk u Prvomajskoj u Subotici

Nestlé Serbia

Postavljanje SIKA hidroizolacije na krov proizvodne hale

Lukoil Srbija a.d.

Postavljanje SIKA hidroizolacije na krov benzinske pumpe

Viktoria Grupa

Hidroizolacija silosa sa SIKA membranom

Italijansko-Srpska privredna komora Beograd

Održavanje objekta

Agroglobe d.o.o.

Postavljanje natpisa i logoa na silose

Expres-servis

Ugradnja SIKA membrane za podzemne konstrukcije

Glencore Srbija

Hidroizolacija usipnih koševa sa SIKA membranom

Keramika Jovanović d.o.o.

Hidroizolacija balkona i terasa na tržnom centru u Zrenjaninu

Veterinarski Zavod Subotica

Postavljanje zaštite protiv golubova

AD „Kompanija Fidelinka“ - lider na tržištu prehrambenih proizvoda Srbije i regiona

Radovi na sanaciji i krečenju fasade

Euro Petrol d.o.o.

Postavljanje SIKA hidroizolacije na krov benzinske pumpe i montiranje bilborda

Simex d.o.o. Subotica

Montiranje novogodišnje rasvete i pranje stakala

Fresh&Co d.o.o. Subotica

Pranje stakala na upravnoj zgradi

Plantaže 13.Jul Podgorica

Pranje cisterni

"Crnagoraput" AD. Podgorica

Sređivanje nestabilnih kosina puta i postavljanje zaštitnih mreža u kanjonu Morače i Tare

Fudbalski Stadion FK Petrovac

Miniranje terena za proširenje stadiona

JP Vodovod Budva

Miniranje terena za postavljanje regionalnog vodovoda

Zgrada Suda u Subotici

Pranje staklenih površina

Radio Subotica

Montiranje antenskog stuba

Hotel "AS" Petrovac

Miniranje terena za izgradnju novog hotela

Politehnička-Građevinska Škola Subotica

Postavljanje termoizolacije-demit fasade

Stanbena zgrada Korzo 4. Subotica

Postavljanje termoizolacije-demit fasade

Gebi Čantavir fabrika stočne hrane

Završni radovi na montiranju silosa

ZZ Zadrugarka Sombor

Pranje stakala

ZZ Agro Klek iz Kleka

Radovi na sanaciji vodotornja

Direkcija za izgranju grada Subotica

Održavanje stambeno poslovnih prostora

ContiTech

Hidroizoacija hala

Gradski Muzej Subotica

Hidroizolacija i tehničko održavanje

Dom Mađara

Tehničko održavanje. Pranje staklenih fasada.

West Pharmacy - Kovin

Čiscenje oluka.

Pravosudna Akademija Beograd

Hidroizolacije krovne kupole.