Farbanje na visini
Farbanje na visini

Završni građevinski radovi

- Termoizolacija

- Hidorizolacija

- Molerski radovi

- Antikorozivna zaštita

Pranje i čišćenje

- Čišćenje i antikorozivna zastita silosa

- Pranje fasadnih i stakelnih površina

- Vlažno peskaranje i skidanje grafita

- Pranje i farbanje krovova

Limarsko-bravarski radovi

- Čelične konstrukcije

- Oluci, gromobrani, antene

- Krovne konstrukcije

- Bilbordi

Održavanje saobraćajnica

- Postavljanje zaštitnih mreža

- Čišćenje nestabilnih kosina

- Miniranje nestabilnih stena i kosina

Postavljanje bilborda za firmu Euro Petrol d.o.o.
Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol
Miniranje nestabilnih kosina u Andrijevići u Crnoj Gori
Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol
Postavljanje hidroizolacije na krovu Gradskog Muzeja u Subotici
Gradki Muzej Subotica Gradki Muzej Subotica Gradki Muzej Subotica Gradki Muzej Subotica Gradki Muzej Subotica
Postavljanje zaštitnih mreža na putevima u Crnoj Gori
Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol
Popravljanje ostećenih silosa
Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol
Postavljanje termoizolacije u Subotici
Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol Postavljanje builborda za EuroPetrol
Postavljanje termoizolacije-demit fasade u Subotici
Postavljanje termoizolacije-demit fasade u Subotici Postavljanje termoizolacije-demit fasade u Subotici Postavljanje termoizolacije-demit fasade u Subotici Postavljanje termoizolacije-demit fasade u Subotici Postavljanje termoizolacije-demit fasade u Subotici
Postavljanje termoizolacije i demit fasade
Postavljanje termoizolacije i demit fasade Postavljanje termoizolacije i demit fasade Postavljanje termoizolacije i demit fasade Postavljanje termoizolacije i demit fasade Postavljanje termoizolacije i demit fasade
Završni radovi na montiranju silosa
Završni radovi na montiranju silosa Završni radovi na montiranju silosa Završni radovi na montiranju silosa Završni radovi na montiranju silosa Završni radovi na montiranju silosa
Radovi na vodotornju
Radovi na vodotornju Radovi na vodotornju Radovi na vodotornju Radovi na vodotornju Radovi na vodotornju
Antikorozivna zaštita stubova
Farbanje stubova Farbanje stubova Farbanje stubova Farbanje stubova Farbanje stubova
Pranje krovova
Pranje krovova Pranje krovova Pranje krovova Pranje krovova Pranje krovova
Postavljanje hidroizolacije
Postavljanje hidroizolacije Postavljanje hidroizolacije Postavljanje hidroizolacije Postavljanje hidroizolacije Postavljanje hidroizolacije
Skidanje grafita u Subotici
Peskaranje grafitija u subotici Peskaranje grafitija u subotici Peskaranje grafitija u subotici Peskaranje grafitija u subotici Peskaranje grafitija u subotici
Hidroizolacija krova Pravosudne Akademije u Beogradu
Pravosudna Akademija Beograd Pravosudna Akademija Beograd Pravosudna Akademija Beograd Pravosudna Akademija Beograd Pravosudna Akademija Beograd
Hidroizolacija krova crkve
Hidroizolacija krova crkve Hidroizolacija krova crkve Hidroizolacija krova crkve Hidroizolacija krova crkve Hidroizolacija krova crkve

Strana: 1 2